Λειτουργικό:
Windows 8

Προγράμματα γραφικής σχεδίασης:
Adobe Acrobat
Corel Draw
Indesign
Photoshop

Προγράμματα υποβοήθησης μετάφρασης:
SDL Trados Studio 2014
Idiom Desktop Workbench
Across