Διερμηνεία συνεδρίων (ταυτόχρονη ή διαδοχική, σε καμπίνα ή ψυθιριστή διερμηνεία)
Από-προς: Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά

Σύμβουλος διερμηνέας για διοργάνωση πολύγλωσσων συνεδρίων

Συνοδευτική διερμηνεία (σε επιχειρηματικές αποστολές και επαγγελματικά ταξίδια)
Από-προς: Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά

Επικυρωμένες μεταφράσεις
Από-προς: Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά

Εξειδικευμένες μεταφράσεις
Από-προς: Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά, Αγγλικά-Γερμανικά, Αγγλικά-Ελληνικά, Ιταλικά-Γερμανικά, Ιταλικά-Ελληνικά

Τομείς εξειδίκευσης:
Επίσημα έγγραφα
Κείμενα νομικής και διοικητικής φύσης
Οικονομία γενικά
Πολιτική γενικά
Κινηματογράφος και τηλεόραση
Διαφήμιση
Αυτοκινητοβιομηχανία
Διαχείρηση απορριμάτων
Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις
Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα
Τουρισμός
Υποτιτλισμός

Localisation & Adaptation (τοπικοποίηση και προσαρμογή)